Tuesday, March 23, 2004

GIF2TXT

Submit the URL of a gif file and GIF2TXT will turn it into ASCII text like the ones mentioned in passing in the Rasterbator post.


:,;;;;,:
.,itttttttti,:..
.,ijjjjjjjjjjjjjjjjjti:
:ijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjt,.
,tjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjt:
ijjjjjjjjjjtttittttiitttttttjjjj;
,jjjjttttii,. .,;:. .,iiiiiitt;
.tttiiiiii;. . . ,iiiiiii;.
.;iiiiiiii: ;. . i, ;iiiiii;
,iiiiiiii;. ,;: .;iiiiii;
;iiiiiiii;,:::,;iii;:...:;iiiiii;.
;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
;fDDGjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijGDDGf,
.LDDDDDDGftiiiiiiiiitttttiiiiiiitjGDDDDDDD,
.,LDDDDDDDDDDGLjtiiiiiiiiiiiiitjfGDDDDDDDGLLft;
:jjjjfLGDDDDDDDDDDGGLLfffjjffLGDDDDDDDDDDLjjjjjj:
,jjjjjjjjLDDDDDDDDDDDDDDDEEEDDDDDDDDDDDDfjjjjjjj;
;jjjjjjjfDDDDDDDDDDDDDDDEEDDDDDDDDDDDDDGGGLfft;.
.GDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDG.
jDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDDDDDDDDDDDDDDDDDG;
LEDDDDDDDDDDDDDDDDDEEDDDDDDEEEEEEEEED;.
;KKKEEEEEDDDDDDDDDDEEEEEEKKKKKKKKKKKj
:LDDDDDEEEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEEEDDG:

No comments: